فرم اخذ نمایندگی یا عاملیت فروش

همکار عزیز سلام

اگر تمایل دارید محصولات با کیفیت کاما پلاس را در منطقه و شهر خود عرضه کنید فرم اخذ نمایندگی را با دقت تکمیل کرده و سپس و ارسال کنید.
در صورت ارسال موفقیت آمیز این فرم ظرف یک روز کاری با شما جهت گفتگو تماس گرفته خواهد شد.